Utsläpp av dieselolja intill vattentäkten i Rö

I samband med en brand i en arbetsvagn vid en skogsavverkning har diesel läckt ut. Sanering har inletts och tills vidare är borrhålet taget ur drift och dricksvatten fylls på med tankbil som en försiktighetsåtgärd.

Uppskattningsvis 100-150 liter diesel har läckt ut från en uppställd arbetsvagn i anslutning till en avverkningplats i Rö. Läckaget inträffade efter att arbetsvagnen fattade eld under natten och sedermera brann ner.


- Räddningstjänsten är inkopplade och saneringsarbete utförs med hjälp av grävmaskin för att skala av jordlager och se och mäta hur djupt föroreningen nått, säger Tobias Sjöstrand affärsområdeschef Vatten.


Cirka 20 hushåll får sitt vatten från vattenverket i Rö. Åtgärder är vidtagna för att trygga vattenförsörjningen för alla kunder knutna till vattenverket i Rö norr om Härnösand.


- Vi har vidtagit försiktighetsåtgärder för att vattendistributionen till våra kunder ska fungera utan avbrott, säger Sjöstrand. Vi har slutat pumpa upp vatten ur borrhålet och förser istället reservoaren med dricksvatten via tankbil tills vidare.


Vad händer härnäst?


- Miljökonsulter kommer att rådfrågas och konsulteras bland annat med noggranna mätningar innan borrhålet tas i bruk igen och normal drift kan återupptas, säger Sjöstrand. Hur lång tid detta kommer att ta kan vi inte uttala oss om just nu.


Miljökontoret är informerade om olyckan och alla berörda kunder får information under dagen. Olyckan har inträffat cirka 50 meter från borrhålet.