Utredning öppnar för nya kundanpassade insamlingslösningar för avfall

Ansvaret för att samla in tidningar och förpackningar från hushåll flyttas från producenterna till kommunerna. Det föreslås i avfallsutredningen som nu överlämnats till miljöminister Lena Ek.
- Det här kan komma väldigt lägligt för oss som just nu tittar på hur vi ska lösa insamlingen av matavfall från Härnösandsborna, säger Peter Häggström affärsområdeschef Renhållning. Om vi kan samla in flera fraktioner samtidigt hos kunderna uppstår mycket goda synergieffekter och samordningsvinster.

Utredningen förväntas nu gå på remiss i tre månader cirka. En proposition med lagförslag om ändringar, till följd av utredningen, planerar miljöministern lämna till riksdagen i början av sommaren 2013.

- Det här kan bli riktigt bra känns det som, säger Peter Häggström. Jag vågar lova ett bättre insamlingssystem och för kunderna blir det mer logiskt och lättare att förstå. Med stor sannolikt ökar även återvinningen. Alla blir vinnare, säger Häggström.

- Vi måste naturligtvis avvakta ny lagstiftning, vilken blir aktuell tidigast under 2013, men redan nu kan vi sätta oss ner och börja planera tillsammans med vår uppdragsgivare Härnösands kommun, säger Häggström.

Fakta:

  • Idag finns två parallella system; dels restavfall, matavfall, grovavfall, som Härnösands kommun/HEMAB sköter, dels tidningar och förpackningar, som producenterna samlar in i containrar vid återvinningsstationer som står uppställda lite varstans vid köpcentrum, affärer och i olika stadsdelar.
  • Det lagreglerade producentansvaret för förpackningar och returpapper infördes 1994. Tanken var att producenterna skulle bära det fulla fysiska och ekonomiska ansvaret för uttjänta förpackningar och returpapper under hela dess livscykel, det vill säga hela vägen från insamling fram till återvinning.
  • 99 procent av hushållsavfallet återvanns 2011, antingen som energi eller material. Cirka 32 procent gick till materialåtervinning, varav hälften utgjordes av förpackningar och returpapper. Resten består av avfall till största delen lämnat vid landets återvinningscentraler som exempelvis metallskrot, gips, batterier och elavfall (källa, Avfall Sverige)