Utbyggnad av Kraftvärmeverket öppnar för unikt utomhusbad

Efterfrågan på fjärrvärme har ökat så mycket att ny produktionskapacitet behövs. Produktionen ska fördubblas. Det sker genom expansion till havs, en investering på cirka 90 miljoner kronor innefattande ett tempererat havsbad.

Utbyggnaden sker delvis i havet, vilket underlättar båttransporter av trädbränslen, men även byggnadstekniskt underlättar den havsförlagda placeringen genom att produktionen kan distribueras smidigt genom samnyttjande av den redan gjorda investeringen i en ny pumpanläggning (2012).


- Reservkapacitet är viktigt att ha för att klara av leveranser även när det är som kallast och vid plötsligt produktionsbortfall, säger Marcus Tärnvik affärsområdeschef fjärrvärme på HEMAB. Men det vi nu ska projektera är helt ny produktion för att möta efterfrågan. Därför bygger vi ut Kraftvärmeverket vid Murbergsviken.


Samtidigt som ny produktionskapacitet byggs kommer det att anläggas ett unikt havsbad.


- Det här kommer att bli en riktig dragare, säger Håkan Lönnefors fritidschef Härnösands kommun. Efter att diskussionerna med HEMAB landat kan vi konstatera att iden blir verklighet. Det känns fantastiskt spännande.

Kraftvärmeverket byggs ut mellan djuphamnen och Bionorr.


I södra delen av den utbredningen kommer en invallning att göras som sticker cirka 2 meter över havsytan. Invallningen kommer att utgöra själva badet.


- Badet kommer att vara öppet året runt, men det är framför allt vintertid vi räknar med många utländska gäster, säger Lönnefors. Det finns många mycket positiva synergieffekter i projektet. Vattnet är ganska djupt på platsen, men brygglösningar med integrerad bastu kommer att öka tillgängligheten. Hotellnätterna väntas dessutom öka.


Energin i rökgaskondenseringen kommer att växlas över till havsvattnet i bassängen. Temperaturen ska HEMABs driftpersonal ha koll på.


- Jag är inte så orolig att det blir extra belastning för oss på driften, säger Mattias Melin drifttekniker på Kraftvärmeverket. Jag ser det som en stor förmån att kunna ta ett varmt bad i havet på lunchen även mitt i vintern.


Det nya havsförlagda Kraftvärmeverket och unika tempererade havsbadet ska stå klart om exakt tre år, 1 april 2018.