Uppskattat studiebesök från folkuniversitetets ’korta vägen’-utbildning

Som en del av HEMABs arbete med integration så fick nyanlända studenter på Folkuniversitetet besöka anläggningarna Kretslopps- och Energiparken.

Tisdag den 26:e så arrangerade HEMAB det sista studiebesöket för vårsäsongen, och nu var det 15 studenter från folkuniversitetet som kom på besök. Under förmiddagen besökte de Kretslopps- och Energiparken där de fick en guidad tur av Veronika Ström Uotela och Pär Marklund.

– Jättekul med studiebesök, men de fyller också en viktig funktion säger Veronika Ström Uotela, arbetsledare på Kretsloppsparken. Det är viktigt att vi löpande har studiebesök i utbildningssyfte för om det till exempel slängs plast i matavfallet så blir det blir det mycket svårare att utvinna biogas ifrån det. Att återvinningen fungerar bra är viktigt för alla, felsorteringar gör att det blir dyrare för kommunens invånare.

Under besöket fick eleverna först ta del av återvinnings- och återbruksteknik på Kretsloppsparken där de vandrade genom hela anläggningen samtidigt som Veronika gick igenom hur återvinningen går till vid varje station och vilka nya produkter som blir tillverkade av återvinningsmaterialet. Väldigt imponerade för många var att man kunde lämna in överbliven olja från matlagning för att det sedan skulle omvandlas till biogas. Alla eleverna tog med sig en matoljetratt hem vilket är något som alla besökare kan hämta gratis på Kretsloppsparken.

Efter att ha besökt Kretsloppsparken fick de sedan en guidad tur på Energiparken av Pär Marklund. Anläggningen är främst en teknikdemonstration för förnybara energiteknologier, men elen och värmen som produceras där går naturligtvis ut i Härnösands stadsnät. I parken visas det bland annat upp teknologier som småskalig vindkraft, solceller och solfångare. Tidigare har teknologier som algodling testats av Hugo Wikström som sedan utvecklade företaget Peckas Naturodlingar. Här visade flera av eleverna ett stort intresse främst för solceller men också för Härnösandsföretaget Absolicons solfångare.

Att utbyta erfarenheter

Studiebesöket är ett i en lång rad av arrangerade besök som genomförts för att främja integration genom att erbjuda samhällsorientering för nyanlända, men det handlar också om ett utbyte av erfarenheter. De besökande studenterna läser på folkuniversitetet och studerar på utbildningen ”korta vägen” det innebär att de sedan tidigare har studerat på universitetsnivå i sitt hemland och nu är i processen att validera sin utbildning för att snabbare kunna etablera sig i Sverige.

– För HEMAB är det en viktig möjlighet att ta vara på, kompetens finns det mycket av överallt så det är självklart ett utbyte, säger Mohammed Gamal Badr, Samverkanskoordinator på HEMAB. Vi har ordnat praktikplatser för studenter från folkuniversitetet förut och det har också resulterat i en anställning när vi hittade precis den kompetensen vi behövde för en plats på värmeverket.

Korta vägen

Korta vägen är en kurs på Folkuniversitetet som är riktad mot de som har läst antingen en universitetsutbildning eller har studerat i minst tre år på akademisk nivå. Det är en kurs som man söker via arbetsförmedlingen och som ökar chanserna till at man får ett jobb inom det området som man har utbildat sig inom. Inom kursen så ingår det samhällsorientering och där sker ett samarbete med HEMAB där vi då erbjuder studiebesök på våra anläggningar och en insyn i viktiga samhällsfunktioner.

Per Marklund projektledare på HEMAB demonstrerar de moderna solfångarna.

Per Marklund projektledare på HEMAB demonstrerar de moderna solfångarna för eleverna från Folkuniversitetet

Per Marklund demonstrerar de moderna solfångarna för eleverna från Folkuniversitetet

Per Marklund projektledare på HEMAB demonstrerar de moderna solfångarna för eleverna från Folkuniversitetet

Veronika Ström Uotela förklarar faran med att lampor med kvicksilver går sönder.

Veronika Ström Uotela förklarar faran med att lampor med kvicksilver går sönder.

Eleverna tar emot matoljetratten för att ha hemma i köket.

Eleverna tar emot matoljetratten för att ha hemma i köket.