Uppskattat kundforum på HEMAB

I onsdags hölls det årliga kundforumet på HEMAB. Platsen var Kraftvärmeverket och förutom information och dialog om fjärrvärme fick i år kundrepresentanterna information om renhållning, elnät och vatten också.

Kundforum är ett möte för dialog mellan fjärrvärmeleverantören och representanter för större kunder. Vid motsvarande möte förra året uttrycktes önskemål om information från fler av HEMABs verksamheter. Av den anledningen deltog denna gång samtliga affärsområdeschefer, VD samt marknads- och informationschef.


Håkan Lindén, chef för Villaägarnas Riksförbund i Västernorrland, Jämtland och Gävleborg, har varit drivande i processen att skapa ett kundforum i Härnösand precis som i bland annat Gävle, Sundsvall och Östersund. Så här uttrycker Håkan hur han ser på kundforum.

Det här var ett av de bästa kundforummöten jag varit med om, säger Håkan Lindén. Bra information, bra dialog och deltagare som alla bidrog med frågor och synpunkter.

HEMAB tar kundforum på allvar och att involvera alla affärsområden gör utbytet så mycket bättre. Detta blev verkligen en bra dialog.

Kundforum är ett mötesforum där kundrepresentanterna sätter agendan. På så vis blir infallsvinklarna lite annorlunda, vilket berikar HEMABs kundkommunikation.

Håkan Lindén brinner verkligen för dessa frågor och vi är mycket tacksamma över att han varit oss behjälpliga i processen att etablera denna mötesform i Härnösand, säger Andreas Einarsson, marknads- och informationschef på HEMAB. Att vi får en ännu bättre kunddialog är oerhört viktigt för oss.