Uppskattad gästföreläsare vid HEMABs årsstämma

Under årsstämman höll Milad Mohammadi en engagerande och tankeväckande föreläsning på temat integration.

Milad Mohammadi föddes i Iran, men växte upp i Sverige på 80-talet. Upplevelser av diskriminering och utanförskap gav honom en brinnande drivkraft med målet att skapa skillnad på riktigt. För några månader sedan startade han Järvaskolan i Kista, en högstadieskola i ett av Stockholms miljonprogramområden.

Min dröm var att starta Sveriges bästa skola i förorten innan jag fyllt 30 år. Nu är jag 27 och vi är i gång. De flesta elever kommer från Tensta och Rinkeby, berättar Milad Mohammadi.

Ett stort behov av förebilder

Redan vid 22 års ålder var Milad Mohammadi en av landets yngsta jurister och statsvetare med en dubbelexamen. Men planerna på en diplomatkarriär blev aldrig av, istället började han jobba med ungdomar i förorten där behovet av utbildning och förebilder är stort. Idag är han Sveriges mest efterfrågade föreläsare inom näringslivet och 2014 utsågs han till Årets talare.

–Vi måste förändra hela Sverige. Idag växer vår största resurs upp i utanförskap. För att bygga ett hållbart samhälle krävs mod att visa både sårbarhet och nyfikenhet. Nyfikenhet får oss att mötas utan att krocka. Vi överkommer fördomar och rädsla och lägger grunden till genuina relationer, säger Milad Mohammadi.

Milad Mohammadi gav inte bara åhörarna en inspirerande föreläsning utan även stort beröm till HEMABs satsningar på social hållbarhet och skola. Nedan finner du en filmad intervju med Milad.