Uppdelad kostnad för hushållsavfall

Från och med maj månads faktura (som avser april månads förbrukning) betalar alla renhållningskunder två delar; grundavgift och hämtningsavgift. Alla fastighetsägare och verksamheter i Härnösands kommun berörs.

Den nya fastighetsrenhållningstaxan är beslutad av Kommunfullmäktige och är utformad för att fungera ihop med de framtida anpassningar av taxan som behövs då matavfallsinsamling införs i Härnösand 2014-2016.


Mer information om förändringen

Läs mer i tidigare nyhet: Helt ny taxa för hushållsavfall. Har du frågor efter det är du välkommen att kontakta oss.


Kontaktpersoner

Cathrine Edholm, 0611-55 75 36, cathrine.edholm@hemab.se

Anders Karlsson, 0611-55 75 32, anders.karlsson@hemab.se