Uppdatering om projekt Vindkraft Spjutåsberget

Projektet är inte stoppat. Arbetet med att uppföra två nya vindkraftverk på Spjutåsberget enligt beslut i Kommunfullmäktige och HEMABs styrelse fortsätter och den inledande fasen med projektering och upphandling är i det närmaste slutförd.

De sista förhandlingarna med leverantörer är i full gång och ett flertal offerter är redan accepterade. Enligt projektets tidplan ska de första spadtagen tas under hösten och det som återstår innan dess är bland annat en inventering av häckande lommar vilket är en angelägen fråga för att skydda artbeståndet i området.

Det har i media florerat rykten om att projektets ekonomiska kalkyl, till följd av en högre eurokurs, är i fara men HEMABs vd Lena af Geijerstam Unger är inte orolig.

Att eurokursen fluktuerar är naturligt och något vi följer noga. Den kalkyl som vårt investeringsbeslut vilar på håller i dagsläget, säger Lena.

Om vår kalkyl skulle komma att ändras så kommer HEMABs styrelse bli informerade om detta och får ta ställning till det då. Det finns inga skäl idag att tro att den inte kommer hålla utan jag är förvissad om att kraftverken kommer byggas och därmed kommer Härnösand i ännu större utsträckning bidra till de nationella målen om omställning till ett hållbart energisystem.

Med de två vindkraftverken kommer HEMAB att ha en egen förnybar elproduktion motsvarande 25 procent av Härnösands totala elbehov. Styrelsen har även fattat beslut om att öronmärka pengar till eventuella satsningar för föreningsverksamhet, friluftslivet och andra angelägna allmänna intressen i området. Detta görs även i vindkraftområdet på Vårdkasen och där har beslut fattats om vilka föreningar som kommer få ta del av årets avsatta medel. Detta kommer inom kort presenteras som nyhet på HEMABs webbsida.