Universitetsstudenter från hela Sverige besökte Härnösand

Ett samarbete mellan HEMAB, Uniper energy och Sundsvall elnät AB ska attrahera elkraftingenjörer från universitetscampus i Luleå, Umeå och Sundsvall att välja regionen som arbetsplats.

Torsdag 22 november bussades studenter, lärare och programansvariga runt mellan de samarbetande företagens anläggningar i Härnösand och Sundsvall för att ta del av elkraftsystem i praktiken.

- Det här är en mycket viktig aktivitet för oss för att trygga vår långsiktiga rekrytering, säger Andreas Einarsson på HEMAB, chef kommunikation och externa relationer. Och sättet aktiviteten genomfördes på blev lyckat visar den utvärdering som gjorts. Beslut är redan taget om att aktiviteten kommer att genomföras igen nästa läsår.

Distansprogrammet i elkraft är ett samarbete mellan Energiföretagen Sverige, näringslivet och de tre nordliga Universiteten i Luleå, Umeå och Sundsvall. Som student kan man välja vilket Universitet man vill genomföra den treåriga utbildningen vid och ta sin examen.

Under lunchen och förflyttningarna med buss fick studenterna information. Bland annat från projektledare i energiteknik Pär Marklund och Katarina Fundin. Katarina är en tidigare student från programmet och numera elkraftingenjör anställd vid HEMAB som projektbeställare.

- Jag berättade för studenterna om hur jag upplevde utbildningen och vad jag tycker att de ska tänka på, lite tips helt enkelt, säger Katarina Fundin. Jag berättade även vad mitt jobb går ut på. Det är kul att kunna bidra.

Student, och kanske en av framtidens HEMAB-medarbetare, i samspråk med Per Åslin, driftchef elnät vid HEMAB. Foto: Andreas Einarsson.

HEMABs vindkraftverk, Nordex 2,5 MW, vid Bräntberget i Härnösand var ett av dagens olika besöksmål. Foto: Andreas Einarsson.

Studenter lyssnar till HEMABs Katarina Fundin, Per Åslin och Krzysztof Lukaszewicz som beskriver hur elen distribueras vidare från vindkraftverket vid Bräntberget. Foto: Andreas Einarsson.

Självklart ingick en guidad tur inuti vindkraftverket där elmontör Mikael Ahlenius berättade vad som krävs i utbildningsväg om man vill arbeta med underhåll och service av vindkraftverk. Foto: Andreas Einarsson.

Produktionstekniker Johan Hägglund förevisar driftgränssnittet i vilket all tillgänglig data för verket presenteras samt där styrning av verket såsom start och stopp kan ske lokalt på plats om så önskas. Foto: Andreas Einarsson.

Frusna efter en lång dag utomhus var det skönt att samlas i driftcentralen kring affärsområdeschef Per Mellberg och driftchef Per Åslin för att ta del av hur styrning och övervakning av hela Härnösand elnät går till. Foto: Andreas Einarsson.

Mats Lundberg och Bosse Andreasson från Sundsvall Elnät AB berättar och visar "elens väg" över olika spänningsnivåer från en mottagningsstation (130 kV) ner till leveransspänning (380 volt) i en nätstation som slutkunder är anslutna till. Bilden är tagen vid mottagningsstationen på Södra Berget i Sundsvall. Foto: Andreas Einarsson.

Personal från Uniper energi i Sundsvall berättar om deras verksamhet. Uniper är en av Nordens största producenter av el från vattenkraft. Foto: Andreas Einarsson.