Unik satsning i Härnösand — solenergi blir fjärrvärme och el

HEMAB ska bygga en Energipark i Härnösand där småskaliga ännu inte fullt kommersiellt konkurrenskraftiga anläggningar för el- och värmeproduktion kan få avsättning.
Beslutet att bygga Energiparken togs nyligen i HEMABs styrelse och första etappen av anläggningen ska stå klar före årsskiftet.

Vad är det unika med Energiparken?
— Koncept med en anlagd plats där aktörer kan uppföra småskalig elproduktion finns redan på andra orter, säger projektledare Pär Marklund. Det som gör vår Energipark unik är konceptet med anslutnings- och avsättningsmöjlighet för båda energislagen el och värme, där värmen blir till fjärrvärme.

— Som fjärrvärmekund i Härnösand får man snart en del av sitt energibehov tillgodosett med solvärme, vilket blir unikt säger Marklund. Det kan ju vara kul att känna till.

Vilken är målgruppen för Energiparken?
— Vi välkomnar olika aktörer, säger Marklund. Det kan vara företag, bostadsrättsföreningar, forskargrupper eller branschföreningar. Första etableringen blir Absolicon Solar Concentrator AB. När deras solfångare senare i höst börjar leverera värme in i fjärrvärmenätet kommer det att vara en helt unik händelse.

Varför bygger HEMAB en Energipark?
— Vi vill bidra till utveckling inom förnybar småskalig el- och värmeproduktion, säger Marklund. Tillsammans med andra energirelaterade satsningar i Härnösand såsom exempelvis Mittuniversitetets och Yrkeshögskolans utbildningar och forskning samt Lumicums laboratorium bidrar vi till att Härnösand blir en auktoritet inom utveckling av ny energi.

— Vi kommer att ta emot energin som produceras samt på olika sätt bidra till att göra etableringarna möjliga, säger Marklund. Investeringen i Energiparkens infrastruktur beräknas uppgå till ungefär en halv miljon kronor.

Energiparken kommer att byggas i Baldershage industriområde intill Miljöcentralen.

— Så småningom kommer vi att ta emot besöksgrupper i utbildande syfte och för att visa upp den miljövänliga tekniken. Men först ska vi bygga Energiparken, vilken ska vara klar innan årsskiftet, säger Marklund.