Underhållsarbete av fjärrvärmenätet

Med syfte att ytterligare förbättra fjärrvärmenätet genomför vi ett planerat underhållsarbete torsdag 19 maj mellan klockan 04.00-18.00 i områdena Brännan, Gånsvik och Geresta.

Kunder som är direkt berörda av arbetet kommer få ett meddelande i brevlådan om detta, men även intilliggande fastigheter kan drabbas av driftstörningen.


Vi beklagar eventuella olägenheter under dessa tider.


Du kommer att hitta de senaste uppdateringarna om arbetet under rubriken ”Driftinformation”. 

 

Kontaktperson för arbetet är Willy Gahlin, 0611-55 75 00