Två separata fakturor för januari månad

Denna månad får du som kund och har fler tjänster än elnät två separata fakturor i stället för en.

Fakturainnehållet för våra olika nyttigheter har vid utskrift av fakturafilen delats upp på två fakturor.


Samtliga våra elnätkunder får en faktura med elnätsavgiften. Kunder som även har någon eller några av våra andra tjänster exempelvis vatten, fjärrvärme och renhållning, får samtidigt ytterligare en faktura för dessa. Båda fakturorna är korrekta.


Pappersfakturorna ska finnas i brevlådorna måndag 11 februari. E-fakturakunder får sina fakturor några dagar tidigare.


- Vi beklagar det inträffade, säger Mikael Sörlander ekonomichef HEMAB. Alla kunder som får två separata fakturor denna gång ska ha dessa i sin brevlåda samtidigt förutsatt att postgången fungerar som den ska. Kunder med e-faktura har redan dessa i sin internetbank.


Informationsbladet HEMABinfo 1 2013 är bifogat med elnätsfakturan.


HEMABinfo finns alltid tillgänglig att läsa även här på vår hemsida.

Här finns HEMABinfo!