Trolig algblomning observerad i Bondsjön

Vi har uppmärksamma invånare i vår kommun och det är vi tacksamma för på HEMAB. Att få meddelanden om observationer i anslutning till våra verksamheter hjälper oss att göra ett ännu bättre jobb.

- Tidigare idag hade en person observerat något grönt i vattnet i Bondsjön och hörde därför av sig till oss med en fråga. Den här typen av dialog är vi tacksamma för, eftersom vi på så sätt kan fånga upp saker i ett tidigt skede, oavsett vilket verksamhetsområde som berörs, säger Tobias Sjöstrand, chef för affärsområde Vatten. I det här fallet hade vi redan uppmärksammat samma sak och var redan på plats för att undersöka det, fortsätter Sjöstrand. Vår bedömning är att det handlar om någon typ av alger. Vi har även tagit prover för att bekräfta detta, säger han.


Bondsjön är en vattentäkt för Härnösands dricksvatten, men intaget av vatten görs på djupet i sjön, varför en sådan här begränsad och ytlig förändring inte har någon påverkan på dricksvattnet.


- Den observation vi har gjort är att det här är en väldigt begränsad förekomst av alger, som inte påverkar vår verksamhet. Skulle det mot förmodan komma med några rester av alger i råvattenintaget så har vi dessutom flera reningssteg i vattenverket som renar bort det, konstaterar Sjöstrand.


Att vi får in frågor och observationer är inte ovanligt och det är absolut något vi uppmuntrar. På så vis kan vi också sätta in eventuella åtgärder snabbare, med mindre störning för våra kunder som följd. Tack för hjälpen!

Alger kan börja blomma på hösten då vattnet blandas runt och näringsämnen kommer upp till ytan.

Alger kan börja blomma på hösten då vattnet blandas runt och näringsämnen kommer upp till ytan.