Tre lediga tjänster

Just nu söker vi distributionschef till Fjärrvärme, Elkraftingenjör/Driftchef till Elnät och Projektledare - beredare till Elnät.

Distributionschef Fjärrvärme


Som distributionschef får du en viktig roll i arbetet med att möta kunder, coacha personal samt planera distributionsnätets utbyggnad och reinvesteringar. Rekryteringen är en del i vårt planerade generationsskifte.
Läs mer om tjänsten här
Distributionschef Fjärrvärme

Elkraftingenjör/driftchef Elnät


Du kommer att arbeta med drift och underhållsplanering, risk- och sårbarhetsanalyser, nätberäkningar, driftövervaknings- och nätinformationssystem. Upphandling av elnätsprojekt är också förekommande.
Läs mer om tjänsten här
Elkraftingenjör/Driftchef

Projektledare - beredare Elnät


Till dina arbetsuppgifter hör beredning och projektledning av anläggningsprojekt med ekonomi- och resursansvar. Tonvikten på tjänsten är att självständigt projektera, bereda, kalkylera och projektleda ett uppdrag, från beställning till färdig anläggning.
Läs mer om tjänsten här
Projektledare - beredare