Träff för lokala skogsägare vid Kraftvärmeverket

Måndagen den 28 april anordnade HEMAB och Skogsstyrelsen en träff för skogsägare i närområdet. Skogen som resurs diskuterades.

Omkring 30 intresserade skogsägare medverkade under kvällen och diskuterade skogliga frågor med stort engagemang långt in på kvällen.


- För oss känns det bra att vara en del av dialogen om utvecklingen av teknik och rutiner för tillvaratagande av skogen som resurs genom ökat nyttjande av grenar och toppar samt andra kanske outnyttjade fraktioner, säger Edholm. Vi köper trädbränslen av både små och stora leverantörer, så det här känns som en högst relevant fråga för oss.


Niclas Hallin och Kenneth Edholm från HEMAB inledde med en presentation av affärsområde Fjärrvärme och en guidad tur på Kraftvärmeverket. Därefter blev det fika och intensiv frågestund där det diskuterades mycket om grotens (grenar och toppar) framtid gällande hantering, lagring och lönsamhet, askåterföring, logistik med mera.


Kvällen avslutades med en genomgång av pågående EU-projekt då skogstyrelsens konsulent Jan Olsson bland annat pratade om skogsbränslegallring.

Skogstyrelsens konsulent Jan Olsson svarar på frågor från skogsägarna

Skogstyrelsens konsulent Jan Olsson svarar på frågor från skogsägarna

Ett 30-tal intresserade besökte träffen på KVV på måndagskvällen

Ett 30-tal intresserade besökte träffen på KVV på måndagskvällen