Tips och råd om sophämtning på vintern

Förutom risk för att fastfrysta soppåsar blir kvar i kärlet vid soptömning medför snö och halka tyvärr ofta problem för sopbilens framkomlighet.

Halkbekämpning och snöröjning som fungerar för personbilar räcker tyvärr inte alltid för tunga fordon. En sopbil är både bredare och tyngre och ställer därför lite högre krav på vägens skick.

Kan inte sopbilen ta sig fram till din fastighet eller sopkärlet på grund av otillräcklig skottning eller halkbekämpning kan det tyvärr leda till att soptömningen inte kan utföras. Chauffören måste tillåtas göra en egen bedömning i varje enskilt fall.

- Vi lovar att göra vårt yttersta för att ge dig som kund den service du förväntar dig, säger Peter Häggström affärsområdeschef Renhållning på HEMAB. Ibland kan till synes bra vägar ändå bedömmas som olämpliga att köra på. För närvarande har vi dagligen oplanerade stopp där våra medarbetare i sin iver att utföra sitt uppdrag tyvärr ändå kör fast. Vi vädjar till förståelse för rådande situation.

- Snö och problem med framkomlighet är inte det enda som orsakar bekymmer, säger Marie Örjestål arbetsledare på Renhållningen. Idag på morgonen har sopbilen som trafikerar Viksjö gått sönder med förseningar och riskt för utebliven hämtning som följd. Arbete för att åtgärda den trasiga sopbilen pågår.

Som fastighetsägare/kund är man tillsammans med väghållaren ansvarig för att vintervägen är framkomlig för sopbilen. För att vi tillsammans ska lösa situationen på bästa tänkbara sätt finns några saker att tänka på som vi gärna vill dela med oss av.

Viktigt att tänka på för att få sopkärlet tömt:

  • Skotta bort snövallar efter snöplogen eftersom det är svårt att dra sopkärl över dessa.
  • Ta bort snö från sopkärlets lock.
  • Skotta och halkbekämpa vägen fram till ditt sopkärl.
  • Alternativ vinterplacering av sopkärlet intill större farbar väg kan vara bra i vissa fall om möjlighet finns (dialog med HEMAB).

Har sopkärlet ändå inte blivit tömt?

För de kunder som inte fått sina sopor tömda på grund av att vägen bedömts inte varit framkomlig, eller att det inte varit skottat i anslutning till sopkärlet, gäller att kunden får förvara avfallet själv till nästa ordinarie hämtning. Har detta inträffat i kombination med att soptunnan inte räcker till ges du möjlighet att ställa en extra säck bredvid sopkärlet.

Tips och råd - så undviker du fastfrusna soppåsar:

Det händer att soppåsar fryser fast i kärlet så att det inte kan tömmas ordentligt. Går soppåsarna inte att skaka ur kärlet när det töms i bilen får de ligga kvar till nästa tömning. Eftersom det faktiskt är kundens ansvar att ta loss eventuella fastfrusna soppåsar kommer här några tips och råd:

  • Se till att både sopkärlet och soppåsarna är torra.
  • Låt avfallet rinna av ordentligt i slasken innan det läggs i soppåsen. På så vis undviks att vätska rinner ur eventuella hål i påsen med risk för fastfrysning.
  • Är soppåsen fuktig kan den placeras ute någon timme innan du lägger den i kärlet, men tänk på att fåglar och andra djur inte kan komma åt den.
  • Lägg endast avfall paketerat i soppåsar i kärlet (inte löst avfall).
  • Se till att soppåsarna ligger löst. Packas påsarna hårt i sopkärlet ökar risken att några blir kvar. Skaka gärna kärlet.
  • Om kärlet är för litet kan vi erbjuda större sopkärl.

Vill du veta mer om vad som gäller för sophämtningen i Härnösand?

Avfallsplanen med de lokala föreskrifterna för avfallshantering. Länk till annan webbplats.

Information här på HEMABs hemsida om Renhållning.