Tillståndet för två vindkraftverk vid Spjutåsberget ligger fast

HEMABs ansökan om prövningstillstånd i Mark- och miljö överdomstolen om att få bygga fyra vindkraftverk har avslagits och därmed ligger det av Miljöprövningsdelegationen 2014-09-08 beslutade tillståndet för två vindkraftverk fast.

Nu kommer redan gjord förprojektering och kalkylering att uppdateras för att HEMABs styrelse ska kunna fatta ett eventuellt investeringsbeslut efter sommaren.


- De budgetkalkyler som arbetats fram tidigare behöver anpassas för bygge av två vindkraftverk istället för fyra, säger projektledare Pär Marklund. Hur förutsättningarna ser ut för enbart två verk går inte att säga i dagsläget, men efter styrelsens beslut i höst vet vi om det kommer att byggas två vindkraftverk eller inget alls.


Vindmätningar i mast samt via så kallad SODAR har pågått sedan 2013 i området. Dessa mätningar kommer att avslutas.


- Vi har nu kompletta vinddata för området vilket är nödvändigt när produktionskalkyler nu ska upprättas, säger Marklund. Vindmätningsutrustningen som ägs av HEMAB kommer att monteras ner och tas bort från Spjutåsberget efter sommaren.


Fakta om projekt vindkraft Spjutåsberget avseende tillstånd, projektidé, vindmätningar med mera finner du här.