Tillsammans värmer vi Härnösand

När kylan kommer och det börjar bita i kinderna är det skönt att ha trygg, driftsäker och klimatsmart fjärrvärme i huset. För att producera värme behövs bränsle. Nu har vi summerat resultatet av vår ris- och slykampanj och vill tacka alla som under sommaren och hösten bidragit till värmeproduktionen!

På kraftvärmeverket eldas en kylig vinterdag bränsle som fyller motsvarande 17 lastbilar med släp. På ett år går det åt 70-80 000 ton bränsle i form av grenar och sly. Brädor och trädgårdsavfall som löv, gräs och mossa går inte att elda med i kraftvärmeverket och riskerar snarare att förstöra om de kommer med in i pannan. Därför är vi glada att så många har nappat på vår kampanj för fri hämtning av ris och sly.

- Det material vi samlade in från härnösandsborna är mycket bra, säger Adam Johansson, bränsleansvarig på Kraftvärmeverket. Gensvaret på vår kampanj har varit fantastiskt och vi räknar med att drygt 1 000 ton material har kommit in via hämtningar inom kampanjen. Det tycker vi är jättebra, konstaterar han.

På kraftvärmeverket jobbar 18 personer dygnet runt, året om för att producera varm och go fjärrvärme till härnösandsborna. Fem skiftlag, skiftreserv, driftpersonal och underhållspersonal ser till att vi slipper frysa. Tillsammans värmer vi Härnösand!

Risplanen vid kraftvärmeverket. Stor skylt centralt i bilden som visar vad som får lämnas på planen. Traktor i bakgrunden.

Om man vill lämna grenar och sly själv är det bara att åka till risplanen bakom kraftvärmeverket och lämna där. Det är viktigt att övrigt trädgårdsavfall i form av löv, mossa, gräs och dylikt istället lämnas på Kretsloppsparken eller vid Älands återvinningsanläggning.