Tidningsprojekt om HEMAB

Vi på HEMAB stöttar Teknikcollage på olika sätt. Ett av dem är att eleverna gör en tidning om HEMAB

 Vi fick besök av 5 st gymnasiestudenter från Teknikcollage. Deras uppdrag är att göra en tidning om HEMAB.

- Vi på HEMAB tycker att det bra att de får vara ute i verkligheten tidigt under utbildningen. Det är viktigt att de kan koppla det de lär sig under studietiden till arbetslivet, säger Mohammed Gamal Badr Samverkanskordinator på HEMAB.

Eleverna jobbar ämnesövergripande. De intervjuar, fotar, skriver och layoutar. Dessutom gör de tidningen både på svenska och engleska.

- Det ämnesövergripande arbetssättet är något som vi på HEMAB tror är bra förutsättning att ha med sig in i arbetslivet. För att passa in på framtidens arbetsmaknad krävs det mer än bara specialistkunskaper inom ett område, säger Mohammed Gamal Badr Samverkanskordinator på HEMAB.

Om Teknikcollage

Teknikcollege (Teknikprogrammet) vid Härnösands gymnasium är en del av Teknikcollege Södra Norrland. Teknikcollege är ett samarbete mellan skola och näringsliv där hög grad av interaktion mellan skola och teknikföretag råder genom olika praktiska och teoretiska samarbeten vilka är helt integrerade i utbildningen. Teknikcollege Härnösand har en profilering mot energi och miljö med fokus på förnyelsebar energi samt hållbarhet och entreprenörskap. Efter avslutade studier kan man läsa vidare eller gå vidare direkt ut i arbetslivet. HEMAB är engagerade i både lokal och regional styrgrupp för Teknikcollege.