Temadag kyla i Härnösand 21/11

"Kyla nu och i framtiden" är en temadag med seminarier och presentation av nyligen genomförda förstudier för kyla i Västernorrland. Arrangör är projektet Baltic Energy.
Temadagen vänder sig till fastighetsägare, fastighetsförvaltare, kylföretag, energiföretag, skolor och andra med intresse för utvecklingen av kylteknik och hur den kan tillämpas.

En av förstudierna om kyla som presenteras under temadagen är HEMABs ide att tillhandahålla fjärrkyla i Härnösand baserat på produktion av kyla genom kontrollerad smältning av snö.

- Vi vet att det finns en marknad för komfortkyla och i viss mån processkyla i Härnösand. Därför har vi tidigare studerat möjligheterna att nyttja havsvatten för billig produktion av kyla, säger Pär Marklund projektledare energiteknik vid HEMAB. Men för höga temperaturer på havsvattnet samt kraftiga variationer satte stopp för det. Nu hoppas vi att resultaten av förstudien om snökyla blir klara och kan presenteras vid temadagen och att förstudieresultaten är gynnsamma ur ekonomiskt perspektiv för att kanske möjliggöra en framtida satsning i Härnösand.

www.balticenergy.se Länk till annan webbplats.

Inbjudan Temadag Kyla nu och i framtiden 21 november på Technichus i Härnösand. Anmälan senast 14 november via länk i pdf-filen som du öppnar genom att klicka på bilden.