Tekniska problem vid vindkraftmontaget

Montaget av det första vindkraftverket på Solumsklinten är tillfälligt avbrutet av leverantören Nordex på grund av tekniska problem.

Hela leveransen innefattande vindkraftverk och fundament samt logistik, transporter, lossning, resning och driftsättning är en totalentreprenad, vilken vindkraftleverantören Nordex står för.

Enligt Nordex har det uppstått ett oförutsett tekniskt problem som behöver avhjälpas innan montaget kan fortsätta. Det har visat sig att måtten på den nedre delen av första torndelen avviker från det som specificerats vilket fått till följd att torndelen inte passar mot fundamentet. Intensivt arbete pågår nu inom Nordex organisation på plats i Härnösand, men även i Tyskland, för att snarast möjligt identifiera och genomföra en kvalitetssäkrad lösning på problemet så att montaget kan återupptas.

Det finns inget som i nuläget talar för att förseningen på grund av detta tekniska problem kommer att få någon inverkan på datumet för slutgiltigt övertagande av anläggningen, vilket är det som HEMAB primärt lägger fokus på.

Vi kommer att fortsätta uppdatera tidplanen här på vår hemsida och hoppas att Nordex kan återuppta montagarbetena så snart som möjligt.


Nordex hemsidalänk till annan webbplats