Technichuskurs med fokus på återbruk med stöd av HEMAB

Under hösten har skaparglädjen sprudlat på Technichus om kvällarna. Sju kurser med totalt 84 barn i åldrarna 7-12 år har gått Techclub-kurser som möjliggjorts med sponsorpengar från HEMAB. En av kurserna har haft namnet Återbrukarna, där tolv barn mellan 7 och 9 år har skapat nya saker av gamla saker. Dagen före Lucia var det dags för vernissage!

Under gårdagskvällen var det alltså dags för alla barn att presentera sina verk för nyfikna släktingar och vänner vid en vernissage på Technichus. Totalt kom drygt 300 personer, och engagemanget var mycket stort bland såväl besökare som deltagande barn.

En av deltagarna i kursen var Lykke Fransson, 8 år.

- Det var roligt att koppla dioder, laga saker och bygga med elektronik, säger hon.

Praktiska och teoretiska kunskaper

Under kursens gång har barnen fått en hel del nya kunskaper, såväl teoretiska som praktiska. Med kreativitet och fantasi i fokus har barnen bland annat fått lära sig att laga och använda delar av förbrukat material för att göra nya produkter. De har även lärt sig mer om slutna kretsar och lödning samt hur man använder sig av och benämner olika verktyg.

Återbrukat material från härnösandsborna

Som material för kursen har barnen använt förbrukad teknik som härnösandsborna har donerat i en särskild korg på Kretsloppsparken.

Bland de färdigställda alster som barnen skapat under kursen fanns bland annat radiostyrda bilar, robotar, elektroniska djur och ritmaskiner. Kreativiteten har alltså flödat, men det finns även en djupare tanke bakom återbruket.

- Kursen blir ett bra tillfälle att lyfta hållbarhetsfrågor och de globala målen som hänger ihop med dem, säger Thomas Karlsson, lärare på Technichus som har handlett kursen under hösten. Det blir naturligt för oss i den här typen av verksamhet att belysa det slit och släng-samhälle som vi idag lever i. Många av de produkter som folk slänger innehåller dyr och framför allt fullt fungerande teknik som är alldeles ypperligt att bygga nya saker med, konstaterar han.

En kurs helt i HEMABs smak helt enkelt. Återbruka mera, släng mindre och tänk hållbarhet. Kanske har just du ett barn i din närhet som vill söka till någon av Technichus kurser? Håll utkik på deras webbsida technichus.se/kurser där vårens kurser kommer publiceras.

Flicka med långt ljust hår, omkring 8 år, ler mot kameran. Framför henne

Lykke tycker det var roligt att laga saker och lära sig om elekronik

Bilden visar en silverfärgad bil radiostyrd bil

Det någon annan inte har glädje av längre kan någon annan laga eller skapa något nytt av

Bilden visar en radiostyrd bil som fått en yta i form av vad som ser ut som brun och vit kohud

Släng dig i väggen Blixten McQueen, det finns en ny bil i stan

Bilden visar en skapelse med ett sugrör i munnen, som sitter på något rött med en massa plastögon på.

Det är bara fantasin som sätter gränser när man återbrukar