Technichus - en del av HEMAB?

Med anledning av Technichus ekonomiska läge har Technichus styrelse ställt frågan till HEMABs styrelse om förutsättningarna att införliva Technichus som ett dotterbolag till HEMAB.

Frågan måste naturligtvis utredas noga. Arbetet med utredningen har därför inletts och det kommer att pågå under cirka fyra veckor.

 

- Vi vill titta på möjligheter till en långsiktigt stabil lösning för Technichus och där kan ett införlivande som ett dotterbolag i HEMAB-koncernen vara ett alternativ, säger Fred Nilsson, ordförande i Technichus styrelse.

 

Personalen på Technichus har informerats om läget och kommer bli delaktiga i utredningen genom intervjuer.

 

- HEMAB och Technichus har redan ett samarbete, så nu när vi får frågan från Technichus känns det naturligt att vi utreder förutsättningarna och konsekvenserna för ett övertagande av verksamheten, säger Lotta Visén, ordförande i HEMABs styrelse.

 

HEMABs styrelse beräknar fatta beslut i frågan vid ett extrainsatt styrelsemöte i slutet av november.

 

Technichus historia

  • Technichus grundades 1998 av Burestiftelsen, numera Bure ideell förening
  • Ägs sedan 2013 av Härnösands kommun
  • I oktober avgick styrelsen som en följd av den ekonomiska situationen
  • En tillfällig styrelse är tillsatt i form av Fred Nilsson, Karin Frejarö och Jonny Lundin