Tankställe för fordonsgas i Härnösand

Positivt besked från EU för etableringen av ett tankställe för fordonsgas i Härnösand.

Sedan tidigare är det klart att HEMAB kommer att bygga en småskalig biogasanläggning för produktion av fordonsgas. Det är bland annat det matavfall, som sedan några veckor samlas in i Härnösand, som ska utgöra råvara i den produktionen.


För att få lokal avsättning för den producerade gasen har olika möjligheter prövats för att åstadkomma att ett tankställe byggs i Härnösand.


- Vi har nu fått ett mycket glädjande besked från EU angående en ansökan om medfinansiering som vi inom samarbetet i BioFuel Region skickat in, säger HEMABs projektledare Pär Marklund.


Ansökan avser stöd för att påskynda introduktionen av fordonsgas/biogas utmed norrlandskusten genom att snabbt bygga fler tankställen. Ett sådant tankställe kommer att finnas i Härnösand.


- Det besked vi fått nu innebär att vårt projekt prioriterats av EU och finns med på den slutliga listan över projekt som det ska fattas formellt beslut om i TEN-T under hösten, fortsätter Marklund.

(TEN-T = transeuropeiska nätverket för transporter)


Medfinansieringen innebär att hälften av projektet kommer att finansieras av EU som ett TEN-T projekt. Även Region Västerbotten och Länsstyrelsen i Västernorrland finansierar projektet. Projektets totala budget är på 40 miljoner kronor varav 8 miljoner i Härnösand.


- Allt ser alltså nu ut att gå i lås så att vi kan bygga det tankställe för fordonsgas i Härnösand som vi hoppats på, säger Marklund.


Du kan läsa mer i pressmeddelandet från BioFuel Region Länk till annan webbplats..