Svåra förhållanden för sopbilen

Hala och smala skogsvägar är inte enkelt att färdas på. Vid utebliven sophämtning på grund av halka eller risk för grava genomslag är det nästa ordinarie hämtningstillfälle som gäller. Och då hämtar vi gärna en extra säck.

Oftast är det på landsbygden på mindre enskilda vägar som problem uppstår.


- Våra chaufförer har ett delegerat ansvar att göra en bedömning av vägens skick, säger Anders Karlsson arbetsledare affärsområde Återvinning. Bedöms vägen inte lämplig att färdas på kör vi inte på den.


Extra säck vid nästa ordinarie tömning. Normalt sätt är det vintertid något gynnsammare att kunna förvara hushållsavfall hemmavid några veckor extra.


- Att inte få sina sopor hämtade kan vara en olägenhet. Det har vi förståelse för, säger Karlsson. Allt för ofta hamnar vi i diket i vår iver att vilja genomföra uppdraget. En 15 ton tung lastbil är inte lätt att framföra på isigt underlag. Vid utebliven tömning får man vid behov ställa ut en extra säck vid nästa ordinarie tömningstillfälle.


Bedömningen om vägens skick görs på varje enskilt ställe.


- Snabba väderomslag ställer till det för väghållarna som ena dagen måste ploga för att nästa dag lyfta bort snö med skopa och kanske dag tre sanda. Detta är mödosamt och kostar pengar för alla berörda. Vi har förståelse för detta men vädjar ändå till alla berörda om att se efter och hålla sina vägar i farbart skick, säger Karlsson.