Sundsvalls matavfall till Härnösand

Från januari 2013 kommer allt insamlat matavfall från Sundsvall att transporteras till Älands avfallsanläggning för kompostering. Ett tvåårigt avtal är tecknat mellan REKO Sundsvall AB och HEMAB.
I Sundsvall har man just avslutat upphandlingen och HEMAB i Härnösand hade det bästa anbudet. Det nu tecknade avtalet omfattar kompostering av Sundsvalls matavfall under 2013 och 2014 med möjlighet till förlängning ytterligare två år.

- Volymen är beräknad till 3000-4000 ton per år, motsvarande två långtradare i veckan, säger Peter Häggström, affärsområdeschef Renhållning vid HEMAB.

- Matavfallet kommer att köras som returtransport med vår egen lastbil efter transporten av hushållsavfall till förbränning i Sundsvall. På detta vis uppnår vi en rationell och kostnadseffektiv hantering. Slutprodukten i form av jord kommer vi att använda som sluttäckningsmaterial på avslutade deponiytor, säger Häggström.

Tidigare nyhet på hemab.se om kompostering av matavfall i Äland.

För ytterligare information:


Härnösand Energi & Miljö AB
Peter Häggström - affärsområdeschef Renhållning
Mobil: 070-640 90 85
E-post: peter.haggstrom@hemab.se