Studentmingel i Härnösands Energipark

11 oktober bjuds Härnösandsstudenter inom energi, miljö och teknik vid Teknik College, Yrkeshögskolan och Mittuniversitetet campus Härnösand till kick-off betonat mingel.
- Syftet med dagen är att studenterna vid de olika utbildningarna ska kunna träffa varandra samt några av de teknikföretag som mycket väl kan tänkas bli deras framtida arbetsgivare, säger Andreas Einarsson, ordförande styrgruppen för Teknik College Härnösand.

Idén med studentmingel kommer från styrgruppen för Teknik College Härnösand (teknisk linje vid Härnösands gymnasium). Styrgruppen är sammansatt av representanter för Härnösandsföretag samt de tre utbildarna Mittuniversitetet, Yrkeshögskolan samt Teknik College.

- I början av läsåret är det extra viktigt att studenter, lärare och samverkande företag alla känner sig extra taggade och på hugget, säger Einarsson. Studentmingelaktiviteten är schemalagd för alla berörda utbildningar så vi räknar med en välbesökt dag med kontaktskapande på bred front mellan studenter, lärare och företagare.

Klicka på bilden för att öppna en pdf av inbjudan.