Strömstöld upptäcks lättare numera

Den ström som leds förbi en elmätare blir en kostnad alla kunder solidariskt får dela på. Strömstöld har länge varit svårt att upptäcka, men tack vare ny teknik är det betydligt lättare.
Elbranschen bedömning är att cirka en procent av elströmmen går på sidan om elmätarna som strömstölder. I Härnösand skulle det motsvara årligen cirka 2 700 000 kWh eller 1,3 miljoner kronor.

— Det känns fel att alla kunder som betalar sin ström även ska behöva betala för dem som stjäl, säger Tommie Olsson affärsområdeschef elnät. Det känns bättre att hitta strömtjuvarna och få ner kostnaderna för strömstöld än att exempelvis behöva höja elnätpriserna. Därför tittar vi nu lite extra på detta.

Tidigare fanns inte fjärravläst elmätning i realtid på samma utvecklade sätt som idag och antalet mätsteg var färre. Nu mäts samma elström på flera nivåer; hos kunden, gatans eller kvarterets kabelskåp, i överliggande nätstation samt även på högre nivå.

— Vår elmätning har blivit finmaskigare och vi hittar avvikelser i förbrukningsmönstret på ett mycket enklare sätt, säger Tommie Olsson. Om en strömtjuv finns längs en gata eller i ett kvarter kan vi ganska enkelt konstatera detta.

— Fjärravlästa elmätare på olika nivåer i elnätet levererar samtidiga mätdata i realtid för oss att jämföra. Avviker siffrorna utöver det normala analyserar vi detta och tar fram bevis. Eftersom strömstöld oftast sker med finurliga tekniska lösningar inomhus tar vi oftast hjälp av polisen som genomför husrannsakan, säger Olsson.

Finns det felkällor som gör att kunder kan pekas ut trots att de är oskyldiga?
— Det är väldigt osannolikt och inget jag hört talas om, säger Tommie Olsson. Däremot är det mer regel än undantag att den som ertappas skyller på tidigare ägare av fastigheten eller på annat vis hävdar sin oskuld, vilket i sin tur är ett ganska normalt mänskligt beteende tror jag.

Fakta elnätförluster, elmätning och olovlig kraftavledning:


- Elnätet består av ledningar, transformatorer och andra tekniska komponenter. Elenergi är elektroner i rörelse. Vid elektronernas förflyttning och i transformeringssteg mellan spänningsnivåer uppstår elförluster som uppträder som värme.

- Normala elförluster i ett elnät ligger på cirka 3-4 procent.

- Skillnaden i uppmätt ström hos kunderna längs en gata och motsvarande mätning i den lokala elstationen ska ligga på nivån 3-4 procent om allt är normalt. Överstiger förlusterna denna nivå förekommer med stor sannolikhet strömstöld, så kallad olovlig kraftavledning.

- I Sverige är straffskalan för olovlig kraftavledning böter eller fängelse i högst ett år enligt Brottsbalken. För grovt brott gäller fängelse i lägst sex månader och högst fyra år.