Strömavbrott i hela Härnösand i lördags – vad var det som hände?

Under lördagskvällen drabbades samtliga kunder till Härnösand elnät av elavbrott. Några kunder var utan ström i 10 minuter och andra längre än så och ytterligare några drygt två timmar. Orsaken till avbrottet och efterföljande felavhjälpning är komplex, men berodde i grunden på en brand i en kundanläggning.

- Vi beklagar den olägenhet denna störning medfört för alla er, våra kunder, säger Fredrik Ekwurtzel affärsområdeschef Elnät. För oavsett vem som orsakat vad i detta så är det privatpersoner och företagare som drabbas.

Lördag 23 mars klockan 17.25

Det var vid 17.25 som larm om avbrott i elnätet nådde Larmcentralen och vår personal i beredskap ryckte ut för att lokalisera felkällan och vidta åtgärder.

Det visade sig att felet kom från det överliggande elnätet, det vill säga det elnät som har högre spänningsnivå och som i sin tur matar Härnösand elnät (där våra kunder finns) med ström.

Den matningen sker normalt norrifrån via 130 kV elledningar i Ådalen men styrdes nu om till att komma från söder, 130 kV via Kittjärn till Geresta. Detta eftersom källan till felet var en brand i ett ställverk hos en extern kund i Utansjö. Denna omstyrning/omkoppling gjorde att en fjärdedel av HEMABs kunder, cirka 3000 stycken, i de södra delarna av Härnösand direkt fick strömmen åter efter cirka tio minuter.

Det kunde därefter konstateras att anläggningsdelar hos överliggande nätägare behövde startas om eller manövreras för att resterande delar av HEMABs elnät med strömlösa kunder i skulle kunna bli tillkopplade igen. Här blev det vissa fördröjningar på grund av nätverks- och kommunikationsfel, men vid klockan 18.10 hade hälften av alla HEMABs elnätkunder strömmen åter.

Sedan följde en dryg timmes arbete med påkoppling av resterande sektioner och vid klockan 19.34 kunde felet klarskrivas då alla drygt 13 000 elnätkunder hade strömmen åter.

HEMABs organisation

HEMABs beredskapsorganisation bestod vid tillfället av en eldriftledare och två elmontörer. Ytterligare personal beordrades ut under pågående störning då problem uppstod med fjärrstyrning av anläggningsdelar som en följd av den omfattande strömlösheten.

Larmcentralen som tar emot samtal från alla kunder vart överbelastad denna lördagkväll vilket är djupt olyckligt eftersom kunder då inte kommer fram. Driftinformationen på HEMABs webb initierades efter cirka 30 minuter och uppdaterades löpande fram tills störningen var avhjälpt.

Branden i en kundanläggning i Utansjö påverkade elnätet för regionnätägaren. Denna störning påverkade i sin tur alla kunder inom Härnösand elnät som vart strömlösa lördag 23 mars klockan 17.25. Foto: Privat.