Stor uppslutning vid årsstämman

Det blev en inspirerande helkväll på Sambiblioteket när HEMAB och Härnösandshus bjöd in till gemensam årsstämma.

Extra stolar fick plockas fram när ett stort antal besökare hade sökt sig till Sambiblioteket för att närvara vid de båda bolagens respektive årsstämmor och det var ett digert program med allt från formella förhandlingar till en inspirationsföreläsning som ramade in kvällen.

De formella förhandlingarna avklarades tidigt under kvällen med kommunfullmäktiges ordförande Andreas Sjölander som ägarrepresentant och Lotta Visén som mötesordförande.

HEMABs bokslut för 2017 visade på en vinst på 19,9 miljoner före skatt. Resultatet överträffar ägardirektivet både när det gäller soliditet och avkastning på eget kapital, trots stora investeringar i nya projekt och reinvesteringar i befintliga anläggningar. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

Vd tog till orda

Efter att den formella delen avslutats tog Göran Albertsson, vd Härnösandshus och Lena af Geijerstam Unger, vd HEMAB till orda och redogjorde för hur verksamhetsåret 2017 sett ut och passade också på att blicka framåt.

För HEMAB valde Lena att bland annat lyfta detta (ett videoklipp med hela presentationen kommer publiceras inom kort): 

  • Vädersäkringsprojektet som resulterat i rekordsiffror beträffande tillgängligheten i elnätet. 
  • Den nystartade elförsäljningsverksamheten där HEMAB nu kan erbjuda lokalproducerad, grön el.
  • Skolsamverkansprojektet där samtliga elever i årskurserna 1-6 ska besöka våra anläggningar.
  • Den planerade vindkraftsetableringen på Spjutåsberget som planeras driftsättas hösten 2019.

För Lena af Geijerstam Unger var det den första årsstämman som vd för HEMAB och det var en märkbart nöjd verkställande direktör som kunde summera verksamhetsåret och sitt första år på posten.

Det har varit superkul med otroligt mycket engagemang, säger Lena. Så klart har det varit mycket att lära sig för mig men det har varit jätteroligt. 

Gästföreläsaren - en riktig fullträff

Som avslutning på kvällen höll den tidigare skidskytten, numera expertkommentatorn och mediaprofilen Magdalena Forsberg en föreläsning om mål och motivation. Publiken fick i slutet chans att ställa frågor och det var många som också passade på att ta en selfie med Magdalena.

Vi tackar alla som besökte vår årsstämma och önskar välkomna åter nästa år!

Här nedan följer en kortare intervju med Lena af Geijerstam Unger och lite bilder från kvällen.

Olof Högberg-salen på Sambiblioteket fylldes snabbt av förväntansfulla besökare.

Andreas Sjölander, kommunfullmäktiges ordförande tillsammans med Lotta Visén, styrelse- tillika mötesordförande.

HEMABs vd Lena af Geijerstam Unger tackade all personal för ett fantastiskt väl genomfört 2017.

Alla affärsområdens viktigaste händelser under 2017 redovisades.

Magdalena Forsberg pratade motivation och målbilder och bjöd på många spännande anekdoter från sin tid som aktiv.