Stor satsning på utbildning med arbete och studier

Kretsloppslärling är en stor utbildningssatsning i samarbete mellan HEMAB och Arbetslivsförvaltningen för dem som är mellan 20-26 år och i behov av att utbilda sig samt vill arbeta inom kretslopp, energi och miljö.

Härnösands kommun och HEMAB startar nu en ny utbildning innehållande både arbete och seminarier på HEMAB (80%) samt kurser vid Vuxenutbildningen Härnösands kommun (20%). Den ettåriga utbildningen med inriktning kretslopp, energi och miljö vänder sig till yngre arbetslösa i Härnösand i behov av att komplettera sin gymnasieutbildning.


- Det är viktigt för oss på HEMAB att medverka till att skapa möjligheter för unga arbetslösa att komma ut på arbetsmarknaden, säger Ingvar Wiklund ordförande på HEMAB. Klimatfrågorna och kretsloppsarbete tror jag kommer att vara attraktiva yrkesområden på både kort och lång sikt.


Just nu söker vi de åtta första Kretsloppslärlingarna. Alla som antas får månadslön under hela utbildningen och har efter avslutad medverkan läst 400-900 gymnasiepoäng. Den första av utbildningens tre ettåriga perioder startar redan i mars.


- Vår lokala närvaro och samverkan tar ett nytt kliv inom området skolsamverkan, säger Ingemar Forzelius VD på HEMAB. Vi kommer att utbilda medarbetare till handledare och planera seminarier inom olika områden, exempelvis inköp, ekonomi och kanske ledarskap och kommunikation.


Den ena gruppen om fyra personer roterar under ett år inom HEMABs fyra affärsområden; fjärrvärme, vatten, återvinning och elnät. Den andra gruppen på fyra personer tjänstgör som hjälplastare på våra nya flerfacksbilar för matavfall, återvinningsmaterial med mera. De kommer även bidra med praktiskt arbete i startskedet av projekt matavfallsinsamling. Introduktionsutbildning och seminarier kopplat till arbetet på HEMAB kommer att genomföras.


- I och med denna satsning tillsammans med HEMAB ger vi ytterligare 24 ungdomar möjlighet att med kollektivsavtalsreglerad lön få en teoretisk och praktisk utbildning samt bra förutsättningar för ett framtidsyrke, säger Anders Byquist, ordförande i Arbetslivsnämnden, Härnösands kommun.


Samtidigt som lärlingarna får arbetslivserfarenhet på HEMAB kommer de att studera vid Vuxenutbildningen vid Härnösands kommun. Exempel på kurser är service och bemötande, människan i industrin, miljö- och energikunskap.


- Vi är mycket tacksamma för det här samarbetet med HEMAB som är viktig både för arbetsgivare och anställda, säger Byquist.


Här finner du platsannonsen för Kretsloppslärling