Störningar i fjärrvärmeleveransen på grund av tekniska problem

Det planerade underhållsarbetet på Härnöns fjärrvärmenät stötte idag på problem när delar av systemet skulle dräneras. Läckande ventiler orsakade större dränage av fjärrvärmevatten än avsiktligt och orsakade därmed en större störning än den planerade.

- Det planerade underhållet har inledningsvis aviserades till alla fastighetsägare och vi har även gjort insatser att informera butiker och näringsidkare direkt. Tyvärr har de här läckande ventilerna gjort att fler kunder har påverkats än de som informerats inledningsvis, konstaterar Willy Gahlin på affärsområde Fjärrvärme.

 

Arbetet har dragit ut på tiden då det nu handlar om större delar av ledningsnätet som tömts på fjärrvärmevatten. Nu pågår arbete med att åtgärda de problem som uppstått och att fylla på med vatten i systemet.

 

Underhållsarbete och påfyllning i systemet

- När vi åtgärdat de akuta problemen kan vi göra själva underhållsarbetet som vi har aviserat från början. Efter det kan vi få igång fjärrvärmen igen. Just nu kan vi inte säga när värmen är åter till samtliga kunder, men allt eftersom kommer fjärrvärmen att komma tillbaka etappvis, säger Gahlin.

 

Förseningar i arbetet

Tyvärr kommer tidsomfattningen för störningen att förlängas till längre än kl 20 som aviserats. Den tid som själva underhållsarbetet i nuläget beräknas vara klart är klockan 22 och efter det ska värmen komma tillbaka successivt.

 

Vi arbetar febrilt med att lösa detta och beklagar de olägenheter som störningen medför.

 

Det är våra kunder på Härnön som påverkas av störningen. Löpande driftinformation publiceras på vår webbsida www.hemab.se.