Start bygge vindkraftverket på Solumsklinten

Måndag morgon 28/11 inleds transport och resning av vindkraftverket på Solumsklinten intill Vårdkasberget i Härnösand.
Tidigare annonserade datum har förskjutits på grund av att kranen som ska lyfta delarna på plats försenades vid ett annat vindkraftsbygge utanför Östersund. Den nu meddelade förskjutningen beror på det besvärliga väglaget i Jämtland.

Allt övrigt är förberett; platserna för de nya vindkraftverken är helt färdigställda och vindkraftverkens alla delar ligger upplagda i Härnösands hamn.
 
Observera att pågående arbete kan påverkas av väder och vind. Blir vindarna för starka avbryts arbetet, beredskap intas, och arbetet återupptas så snart vindarna avtar i styrka.

Mer information, bilder, tidplan och bakgrunden till projektet finns under Vindkraft - Projekt Vårdkasen.