Starkare och större elnät på Härnön

I ett aktuellt projekt förstärker vi elnätet på delar av Härnön och gör det samtidigt mer omfattande, för att nå de nya vindkraftverken på Solumsklinten och Bräntberget.
Arbetet pågår från transformatorstationen vid Gerestaskolan, går i riktning mot Gånsvik och viker av längs högspänningsledningen in mot Härnön. Delar av elnätet blir jordkabel och den gräver vi i så stor omfattning som möjligt ned i marken.

Genom att gräva ned blir det ett mer vädersäkrat elnät som bättre står emot vind och snö, berättar Tony Svensson som planerat arbetet.
 
Vi arbetar oss fram till Solumsklinten där det ena av de två nya vindkraft-verken ska stå. Parallellt arbetar vi på Vårdkasen, upp mot Bräntberget, där det andra verket ska stå.
 
Där terrängen är som mest eländig med mycket berg är det dock inte möjligt att gräva ned elnätet. Där blir det istället nya stolpar med elledningar.
 
Projektet kommer att pågå under hösten. Investeringen för att förse de nya vindkraftverken med el är 2,3 miljoner kronor.
 
Kontaktperson
Har du frågor är du välkommen att ta kontakt med Tony Svensson,
0611-55 75 82, tony.svensson@hemab.se.

Det aktuella området på Härnön, se röd markering. Klicka på bilden för att öppna en större karta.

Det aktuella området på Härnön, se röd markering. Klicka på bilden för att öppna en större karta.