Sprängningar på Vårdkasen i maj och juni

Start måndag 16 maj. Arbetet med anslutningsvägar till de två nya vindkraftverken är inne i ett skede då sprängningar krävs.
Varningssignaler ljuder strax före varje sprängning och det kommer att finnas skyltar i området. Detta kan vara särskilt viktigt för det rörliga friluftslivet att tänka på. Om du rör dig på iordningställda motionsspår och promenadstigar löper du ingen risk att missa skyltning eller sprängningsvakter. Arbetet pågår under maj och juni.

Övrig information:


Avfarten från Solumsvägen upp till Vårdkasen kommer att ledas om, vilket tillfälligt kan förhindra trafik upp på Vårdkasen.

Frågor:


Ola Sundström arbetsledare SVEVIA 070-398 18 61
Pär Marklund projektledare HEMAB 073-275 47 77

Karta över toppen av Vårdkasberget och områdena öster därom (Bräntberget och Solumsklinten) där sprängningarna kommer att ske. Markeringarna utgör riskområden i samband med sprängningarna.

Annons i Tidningen Ångermanland lördag 14/5 och måndag 16/5.