Spolning av vattenledningar

Idag, 19 maj, fortsätter vi arbetet med att spola vattenledningar. Arbetet kommer pågå under några veckor.

Spolningarna görs som ett led i vårt underhållsarbete och syftet är att ytterligare förbättre kvalitén på dricksvattnet i Härnösand.

Berörda områden denna gång är: Rotudden, Granudden, Lövudden, ut mot Gådeå bro, Gådeå by och Fröland, Järsta.

Missfärgat eller grumligt vatten kan förekomma under korta stunder, liksom lågt vattentryck.

Vid spolningen leds vatten in och ut i ledningssträckan via brand- eller spolposter och det gör att avlagringar av bland annat järn och mangan lossnar och spolas bort.

Påverkan hos kunder

Servisledningar till fastigheter i området kan få missfärgat vatten i samband med spolningarna. Missfärgning kan även uppstå utanför det område där spolningen pågår. Missfärgningen är inte farlig, men man ska inte dricka eller använda starkt missfärgat vatten till matlagning. Det är viktigt att man låter vattnet spola kraftigt i kallvattenkranen efter avslutat arbete för att få ut luft och missfärgning.

Spola i EN kran tills vattnet är klart.

Försök undvika att spola i toaletten innan du har spolat rent vattenledingen.

Aktuell information publiceras löpande på www.hemab.se Länk till annan webbplats. under Driftinformation.

Annons - spolning av vattenledningar

Annons - spolning av vattenledningar