Solvärme från Folkhögskolan blir fjärrvärme

Överskottsenergi från Härnösands folkhögskolas solenergisystem matas ut i HEMABs distributionsnät och blir fjärrvärme till andra kunder. Avtalet med Härnösands Folkhögskola är en milstolpe i fjärrvärmens utveckling i Sverige.
Affärsupplägget hanterar hur folkhögskolans nyinstallation av solenergiproduktion effektivt ska samverka med fjärrvärmenätet i Härnösand på ett sätt som ger miljövinster och positiva synergieffekter. HEMAB köper överskottsenergin som folkhögskolan själva inte kan nyttja.

— På sommaren då Folkhögskolans solfångare producerar mer värme än vad de själva behöver matas överskottet in på framledningen i fjärrvärmenätet och blir värme till våra andra kunder, säger Marcus Tärnvik affärsområdeschef fjärrvärme vid HEMAB. Vi har valt att kalla affärsuppgörelsen för "Härnösandsmodellen", vilket innebär att kunden kan sälja in solvärme på nätet under sommaren till bra pris.

Bakomliggande drivkrafter till det unika avtalet är ett intresse av förnybar energi hos Härnösands Folkhögskola i kombination med HEMABs drivkraft att utveckla tanken bakom Härnösands Energipark och driva på utvecklingen av småskalig energiproduktion lokalt hos enskilda aktörer.

— Med med den här typen av affärsupplägg var det mer intressant för oss att investera i en egen anläggning, säger Eduardo Gran Villanueva-Contreras, rektor för Härnösands folkhögskola. Nu blir vi självförsörjande på värme under sommarmånaderna samtidigt som vi får betalt för överskottet.

Folkhögskolan räknar med att investeringen kommer att vara återbetald på tolv år.

— Förutom att det är en bra investering bidrar det till en tydlig miljöprofil, säger folkhögskolans rektor. För oss som folkbildare är det viktigt att ligga i framkant. Vi vill kunna bidra till det globala arbete med miljö- och klimatfrågor som nu aktualiseras av FNs miljötoppmöte i Rio i juni.

Leverantör av solenergisystemet till Härnösands Folkhögskola är Absolicon Solar Concentrator AB i Härnösand. Installationen ska producera både el och värme.

— Vad folkhögskolan och HEMAB nu gör tillsammans är unikt och får stå som modell för hur miljöanpassad utveckling inom energiområdet i tätort bör se ut, säger Joakim Byström på Absolicon. Energisamarbetena i Härnösand går från klarhet till klarhet, vilket är mycket positivt.

Kontaktpersoner:


Härnösands folkhögskola
Eduardo Gran Villanueva-Contreras, rektor
0611-55 85 05, 070-546 80 50

Absolicon Solar Concentrator AB
Joakim Byström— grundare och affärsutvecklare
Telefon: 070-585 00 59

Härnösand Energi & Miljö AB
Marcus Tärnvik— affärsområdeschef fjärrvärme
Telefon: 070-191 64 41