Snötyngda elledningar kan vara livsfarliga

Vid omväxlande varmt och kallt väder och snöfall byggs det på med is och snö på elledningarna som tänjs ut och tyngs ner, ibland inom räckhåll från marken. Detta är förenat med livsfara om man befinner sig i närheten.

Vid omväxlande varmt och kallt väder och snöfall byggs det på med is och snö på elledningarna som tänjs ut och tyngs ner, ibland inom räckhåll från marken. Detta är förenat med livsfara om man befinner sig i närheten.


- Vi har tillsatt extra resurser för att arbeta med att ta bort is från elledningarna, säger Per Mellberg affärsområdeschef elnät. Vi prioriterar i första hand de oisolerade så kallade friledningarna. Att vidröra dessa är förenat med direkt livsfara.


Arbetet att avlägsna snö och is på elledningar är ett mödosamt manuellt arbete. Med många mil elledningar tar det tid.


- Det är mycket farligt att gå nära elledningar som hänger lågt, det kan vara 10 000 Volt på dessa ledningar, säger Mellberg. Skoteråkare som ibland använder kraftledningsgator för att ta sig fram behöver vara extra uppmärksamma på lågt hängande ledningar.


- Vi är ytterst tacksamma för tips från allmänheten om man ser ledningar som hänger lågt, säger Mellberg. Man behöver inte veta vad det är för typ av ledning. När vi får in ett tips tittar vi i vårt dokumentationssystem för att avgöra vilken sorts ledning det handlar om.


Tips oss om platser med nedtyngda elledningar, 0611-55 75 00.

Växelvis varmt och kallt väder och samtidig nederbörd kan få elledningar att se ut på detta vis, vilket kan vara farligt om de kommer nära marken. Tipsa oss gärna om du ser detta.