Snöstormen försvårar framkomligheten

Snöovädret har orsakat stora störningar i trafiken och vi har fått ställa in all sophämtning under torsdagen. Vi hade även ett större elavbrott under natten, men just nu är läget stabilt.

Vi har just nu endast ett elavbrott som berör 12 kunder i Stornäset och Prästbordet. Felsökning pågår, men det är väldigt besvärligt för vår personal att ta sig fram. Det är cirka 45 cm nysnö på vägarna i området och i skogen så klart mycket mer än så. När vi väl ska ta oss in i en nätstation så blir det väldigt mycket skottning, då även dessa såklart är översnöade. Allt detta innebär att det tar lång tid för felsökning och felavhjälpning.

Alla elmontörer i arbete

Alla tillgängliga elmontörer är ute i arbete,varav två arbetar med felsökning och övriga åtta arbetar förebyggande med att patrullera ledningsgator och piska loss snö som sätter sig i ledningarna.

Just nu är läget stabilt men fortsätter snöandet så kan det tyvärr bli fler elavbrott. Vi ber om förståelse för att det kan bli långa tider för felsökning och felavhjälpning. Vi arbetar så fort och effektivt vi kan med givna förutsättningar.

Bilderna nedan är tagna i Ramvik idag, torsdag 1 februari.

Nätstationerna är översnöade och det tar lång tid att skotta fram dem

Det tar tid att gräva fram nätstationer ur djupsnön

Med snödjup på en halvmeter eller mer tar det tid att nå fram och åtgärda fel