Snöskottning och sophämtning

Med vintern och snön ökar risken för halskador hos våra chaufförer på Återvinningen. Vi vill därför påminna om vikten av att det, i den mån det är möjligt, är skottat och sandat kring kärlen.

Ibland är det svårt att hinna med när snön kommer och rutinen med snöskottning inte riktigt sitter ännu. Tyvärr får våra chaufförer många gånger slita med kärl som står i djup snö, vilket medför ökad risk för bland annat halkolyckor.

 

- Bara idag har vi haft två incidenter med anledning av att det inte varit skottat kring kärlen, säger Joakim Nordkvist, affärsområdeschef på Återvinningen. Vi förstår att det kan vara svårt att hinna med när det kommer så här mycket snö, men vi kan inte nog betona vikten av att det är snöfritt och sandat kring kärlen, säger han.

 

Halka och snö kan även medföra problem för sopbilarna att ta sig fram. Därför finns det numera även en driftinformations-funktion även för Återvinningen.

 

- Nu kan du gå in på vår webbsida och prenumerera på driftinformation även för Återvinningen, säger Nordkvist. Då får du information direkt på mailen om sopbilen är försenad av någon anledning, eller om vi har någon annan information som vi behöver nå ut med, säger han.

 

Klicka här för att prenumerera på dirftinformation från HEMAB.