Skydda dina elektroniska apparater

Under sensommaren är det vanligt med åskväder. Risken för att överspänningar letar sig fram via telenätet, elnätet eller på annat vis ökar.
För att vara helt säker på att inte datorer, telefoner, modem, tv-apparater, larm med mera tar skada bör man dra ur kontakterna ur uttagen. Gör man det kan man vara trygg med att utrustning inte skadas.

— Det är bara att beklaga, men att förhindra att blixtöverspänningar tar sig in i elnät går inte att säkerställa helt, säger Andreas Einarsson marknads- och informationschef på HEMAB. Vi har avancerad utrustning i våra mottagningsstationer som kan detektera och koppla bort eller mildra effekterna av fel, men att helt eliminera effekterna av åska går tyvärr inte. Har man dessutom oturen att bo väldigt nära där en urladdning sker finns inte mycket man kan göra.

Vilket tips har du till den som är orolig och verkligen vill undvika att något tar skada?
— Köp överspänningsskydd och sätt i eluttag för de apparater som är känsliga, säger Einarsson. Dessa ger visst skydd och finns att köpa lite varstans. En behörig elektriker kan även installera olika typer av skydd i elcentralen hemma. Men vill man vara helt säker är det bäst att dra ur stickproppen när åskan går eftersom överspänningar kan leta sig in i hus på andra sätt också än via enbart elnätet.

Åskväder med blixt och risk för överspänningar är som vanligast under sensommar och tidig höst. Var därför extra noga med att dra ur sladdarna då du åker hemifrån långa perioder, främst under augusti och september.