Skanska bygger nya Miljöcentralen med Återbruk

HEMAB investerar 17 miljoner kronor för ökat kretsloppsagerande och säkrare hantering för kunder och medarbetare. Den nya anläggningen ska vara klar till midsommar 2013.

Största nyheten jämfört med Miljöcentralen idag blir att man kommer att kunna lämna saker man inte längre vill ha, men som kan vara av värde för andra, ett så kallat återbruk. Upphandlingen av byggprojektet är avgjord och informationsmöte med närboende har hållits. Byggstart februari 2013.


- Satsningen tas emot väl och kommer att bli ett ordentligt lyft jämfört med nuvarande anläggning som togs i bruk 2004, säger projektledare Jan Lundgren. Den bärande tanken i projektet är ökad återanvändning och återvinning genom långtgående kretsloppstänkande.


Projektet är ett samarbete med arbetslivsförvaltningen vid Härnösands kommun som planeras stå för bemanning och kundbemötande. Den nya anläggningen får adress Jägaregatan och blir granne med Edmolift AB, det vill säga lite längre in i Baldershage industriområde jämfört med idag.


- Vi räknar med att kunna ta emot kunder till midsommar, säger Jan Lundgren. Arbetslivsförvaltningen jobbar intensivt med förberedelser och de kommer även att bidra i färdigställandet genom olika insatser. Allt som en del i tanken att vi på ett naturligt sätt ska kunna bidra med sysselsättning också.Diskussioner pågår om vad den nya anläggningen ska heta. Anläggningen kommer att bli en ny så kallad ”arena” där arbetslivsförvaltningen vid Härnösands kommun kan bedriva verksamhet för arbetslösa vuxna och ungdomar samt människor med särskilda behov.


- Vi ser många bra möjligheter med den här satsningen, säger Issam Sassi chef för arbetsmarknadsenheten. Demontering av elektronik och upprustning av möbler bara för att nämna något. Vi kanske till och med tillsammans med socialförvaltningen satsar på caféverksamhet samtidigt som vi ger service till alla besökare som kommer för att lämna avfall och nyttosaker.


- Vi får se hur mycket av detta som kan bli verklighet, säger Issam Sassi. Vi jobbar på en överenskommelse med HEMAB om omfattningen, men vår förhoppning är att många personer ska få arbete i anläggningen.


Den röda ringen på kartan visar vart i Baldershage industriområde i Härnösand som den nya anläggningen ska anläggas. Byggstart februari, klart midsommar 2013.

Vy från väster från Edmolift. Längst bort i bild finns en bilramp med nivåskillnad ner till uppställda containers för olika avfallsslag Illustration: TM Konsult.

Vy i markplan från väster från Edmolifts fastighet. Byggnad för lämnande av farligt avfall i höger bildkant. Byggnad för återbruk i vänster bildkant. Illustration: TM Konsult.

Vy över hela anläggningen söderifrån från nuvarande yta för jordupplag och blandmark. Illustration: TM Konsult.