Skador, ersättning och reklamation

Allt eftersom fler kunder återfår elen märker vi ökande antal samtal om avbrottsersättning eller ersättning för skador orsakade av elavbrott på grund av stormen. Avbrottsersättning hanteras av HEMAB, men övriga skador hänvisas till försäkringsbolagen.

Avbrottsersättning är numera lagstadgad och följer av hur lång tid man som kund haft elavbrott. För att få avbrottsersättning behöver man som kund inte göra något särskilt. Det är HEMABs ansvar att räkna ut samt betala ut rätt nivå på avbrottsersättningen.


Utbetalningar till berörda kunder ska ske inom 6 månader. De kunder som fått skador direkt eller indirekt på grund av stormen vill vi att de vänder sig med en skadeanmälan till sitt försäkringsbolag.


- Vi kommer att hantera frågan om avbrottsersättning, men just nu är det fokus på arbetet att hjälpa kunder utan el, säger Ingemar Forzelius VD HEMAB.


- Vi förstår att skador och besvär i stormens spår är stora för våra kunder och vill åter en gång rikta beröm och tacksamhet för det tålamod som visas oss i vårt arbete, säger Forzelius. Jag vet inte hur stor skada det handlar om för våra kunder, men förstår att det totalt sett är betydande belopp det är frågan om. Försäkringsbolagen kommer sannolikt presentera siffror över detta framöver.


- Vår preliminära bedömning är att stormen Ivar har orsakat större skador i vårt elnät än vad stormen Dagmar gjorde för några år sedan, säger Forzelius. Utöver avbrottsersättningar på flera miljoner bedömer vi att kostnaden för våra egna materiella skador samt insatser för felavhjälpande arbete kommer att uppgå till storleksordningen 2-3 miljoner kronor. Det kan jämföras med de totala kostnaderna efter stormen Dagmar 2011, för både avbrottsersättning och materiella skador på 2,5 miljoner.


Avbrottsersättning

Ersättning vid elavbrott – information om hur avbrottsersättning beräknas (behöver ej anmälas på något sätt). Avbrottsersättningen avräknas från eventuellt skadestånd som enligt ellagen eller annan lag betalas på grund av samma elavbrott. Handläggningstiden är lagstadgad till maximalt 6 månader.