Skadade vitvaror på grund av ovarsam snöröjning

Vid ett tillsynsbesök av Länsstyrelsen 4 april vid Älands avfallsanläggning upptäcktes att vitvaror, exempelvis spisar och kylskåp, hanterats på ett oaktsamt sätt, vilket polisanmälts för misstanke om miljöbrott. Platsen för mellanlagringen har nu städats omsorgsfullt.

Vissa kylskåp och frysboxar innehåller miljöfarliga ämnen. Omhändertagande av dessa kräver därför särskilt tillstånd och en hantering så att spill och läckage inte uppkommer. Vintern har varit snörik och snöröjningen på Älands avfallsanläggning har varit omfattande och besvärlig.


- I samband med snöröjning har vitvaror knuffats omkull och in i snöupplag. Vissa spisar och kylskåp har fått skador och så ska det inte gå till, säger Peter Häggström affärsområdeschef Renhållningen. Nu har vi städat upp området samt sett till att alla vitvaror hanterats riktigt. Inga oljespill eller liknande har observerats.


- Vi tar naturligtvis det inträffade på djupaste allvar. All personal har gjorts uppmärksam på den felaktiga hanteringen, säger Häggström. Händelsen är genant för oss och ska inte förekomma igen.


Länsstyrelsens tillsynsbesök var föranlett av frågor från en orolig medborgare beträffande hanteringen av förorenade jordar samt matavfall. När det gäller de frågorna hade Länsstyrelsen inget att anmärka på. Den felaktiga hanteringen av vitvaror upptäcktes vid en allmän översyn av området.


- Ska vi se något positivt i det hela så är det att Länsstyrelsen bedömer att vår kompostering av matavfall och behandlingen av förorenade jordar sköts bra och i enlighet med våra tillstånd, säger Häggström. Men den goda hanteringen av vissa avfall svärtas så klart av misstanken om misskötsel i hanteringen av vitvaror.


- Misstanke om miljöbrott är en allvarlig händelse för vårt företag beaktat vårt ansvar för dessa frågor, säger Häggström. Jag är övertygad om att alla medarbetare fortsättningsvis kommer att vara extra försiktiga då man snöröjer på området.


- Under året kommer hanteringen av vitvaror att förändras på grund av nya nationella regler, säger Häggström. Om vi gjort oss skyldiga till något som är brottsligt överlämnar vi till polis och åklagare att bedöma.


Inget läckage eller annan inverkan på natur och miljö har uppstått utifrån vad vi kan överblicka efter att noggrant ha städat uppställningsytan samt okulärt besiktigat kylskåp, frysar och kompressorer på platsen.