ServaNet och HEMAB har anställningsbehov och stöttar utbildning

Bredbandsbranschen behöver fler utbildade medarbetare! Lokala och nationella inriktningsbeslut ger ekonomiska möjligheter och skapar stor förväntan och efterfrågan i branschen.

I Västernorrland är det ServaNet som sköter utbyggnaden och driften av bredbandsnätet samt även kundkontakter, och HEMAB äger nätet i Härnösands kommun. 

 

- Under 2015 har vi anställt åtta nya medarbetare, främst tekniker och ingenjörer, varav tre i Härnösand, säger Frederik Innala, nytillträdd platschef ServaNet i Härnösand. Vi har ett stort tryck på oss och hanterar många kundärenden dagligen.

 

Verksamheten växer lavinartat och utmaningen ligger just nu i att kunna hantera den allt snabbare växande efterfrågan med bibehållen kvalitet i administration, kundkontakter och utbyggnad.

 

- Inom kort lanserar vi en ny webbsida där kunder på egen hand ska kunna följa sin process från intresse till byggnation och se status på utbyggnadsplanerna i just sitt område, säger Innala. Vi hoppas att tjänsten ska bidra med en ännu bättre service till våra kunder.

 

HEMAB är den ägare och beställare som årligen avsätter investeringspengar för ServaNet att arbeta med inom Härnösands kommun.

 

- Den ökande efterfrågan märks även för oss som nätägare, säger Ingemar Forzelius VD på HEMAB. Under 2015 utökade vi investeringsbudgeten för fiberbredband från normala två miljoner till drygt sex miljoner kronor. Det är troligen en trend vi får vänja oss vid de närmaste åren. 2016 har vi budgeterat 13,6 miljoner kronor för bredband.

  

Studera till bredbandsprojektör vid Yrkeshögskolan i Härnösand

Både ServaNet och HEMAB bidrar i styrgruppen för utbildningen till bredbandsprojektör. De båda företagen bidrar även med marknadsföringsinsatser för utbildningen under pågående ansökningsperiod fram till 30 maj.

 

- Vi ser även till att ingenjörer och expertkompetens finns i klassrummen för att möta utbildningsplanens innehåll. Vi vill vara med och påverka vilka kunskaper studenterna får sig till livs, säger Frederik Innala. För oss är utbildningen till bredbandsprojektör i Härnösand mycket viktig.

 

Kontakt

För mer information om bredbandssatsningarna, kontakta

Frederik Innala, Platschef Härnösand ServaNet: 070-819 46 66

 

För mer information om utbildningen, kontakta

Kristina Blombäck, HR-chef ServaNet: 070-530 46 80

 

Läs mer om utbildningen till bredbandsprojektör Länk till annan webbplats.