Schablonberäkning orsakade miljöavgifter

HEMABs avgifter för kväveoxidutsläpp från produktionen vid Kraftvärmeverket blev förra året högre än normalt. Orsaken var en tillfällig schablonberäkning.
Det kom inte som en nyhet för oss och det finns en anledning till den onormalt höga avgiften, säger Marcus Tärnvik, affärsområdeschef Fjärrvärme.
 
Anledningen är att vi under förra året servade turbinen i Kraftvärmeverket, och under den tiden använde den gamla biobränslepannan. Normalt producerar den mindre än 25 GWh, och ingår därför inte i systemet för miljöavgifter. Av den anledningen mäts inte utsläppen av kväveoxid kontinuerligt, utan beräknas. På grund av att produktionen under förra året översteg 25 GWh hänvisas vi till en schablonberäkning. Den resulterade i att vi drabbades av högre miljöavgifter.

Vi strävar hela tiden efter att minimera utsläppen och brukar normalt få tillbaka ungefär 200 000 kronor, säger Marcus Tärnvik.