Sandupptagning på Härnösands gator

Nu är våren här och då är det dags för sopning av gator och torg för att samla upp vinterns sandningssand. Arbetet påbörjas preliminärt vecka 17 och pågår fram till vecka 22.

För att underlätta arbetet är vi tacksamma om du är extra uppmärksam beträffande datumparkering.


Preliminär tidplan i Härnösands ytterområden 2011

Preliminär tidplan i Härnösands centrumnära delar 2011.