Samrådsmöte genomfört i Projekt Spjutåsberget

Ett 50-tal intresserade kom till Häggdångers bygdegård. Stämningen var övervägande positiv. Nu fortsätter samrådet fram till 3 oktober.
Syftet med mötet var att informera om projektet, ge besökarna svar på sina frågor och att få in synpunkter på vår planerade vindkraftsatsning på Spjutåsberget. Representanter från HEMAB och Kabeko Kraft informerade om projektet och diskuterade med besökarna. Samrådet fortsätter och det finns möjlighet att lämna synpunkter fram till 3 oktober.
 

Läs mer


Under Vindkraft — Projekt Spjutåsberget finns mer information om projektet. Där kan du också se fotomontage av de sex nya planerade vindkraftverken.
 

Kontaktperson


Har du frågor kontakta projektledare Pär Marklund, 073-275 47 77, par.marklund@hemab.se