Samråd om Bondsjö vattenskyddsområde

Härmed inbjuds berörda fastighetsägare och andra berörda att lämna synpunkter på det nya vattenskyddsområdet. Samrådet pågår fram till och med 13 mars.

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Det tas från vattentäkter som kan vara känsliga för påverkan av olika slag. För att skydda dricksvattnet i Sverige pågår ett nationellt arbete med att stärka skyddet genom att införa eller förnya vattenskyddsområden. Enligt vattenförvaltningsförordningen ska vattentäkterna ha ett tillräckligt skydd innan utgången av 2015.


Under vecka 5 och 6 får alla fastighetsägare inom det aktuella området och andra berörda ett brev med information om samrådet, totalt skickas cirka 1000 brev. Komplett samrådsmaterial finns här på hemab.se under rubriken Vatten - Bondsjö vattenskyddsområde. Information finns även i vår reception på Västra Ringvägen 125, dit du är välkommen vardagar klockan 07.00-16.00.


Samrådet pågår till 13 mars. Därefter skickas inkomna synpunkter tillsammans med övrigt material in till Länsstyrelsen Västernorrland för fastställande.


Lämna synpunkter

Eventuella synpunkter lämnas skriftligen innan den 13 mars 2015. Det görs på ett av följande sätt:

  • i ett webbformulär här på hemab.se (Lämna synpunkter)
  • i ett e-post till info@hemab.se
  • i ett brev till:  Vattenskyddsområde Bondsjön, Härnösand Energi & Miljö AB, Box 304, 871 26  Härnösand.


Kontaktpersoner

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss via 0611-55 75 00 eller info@hemab.se