Samråd justerat vindkraftprojekt Spjutås

6 tänkta vindkraftverk har blivit 5 och placeringarna har justerats inom projektområdet vid Spjutåsberget mellan Fröland och Häggdånger.

Med ökad kunskap om projektområdets förutsättningar har HEMAB reviderat anläggningsförslaget och önskar nu ytterligare synpunkter och information som kan ligga till grund för kommande tillståndsansökan.

 

- Efter inkomna synpunkter samt gjorda fynd i våra utredningar och inventeringar av djur, natur och kulturhistoria har vi arbetat om projektförslaget, säger projektledare Pär Marklund. Samråd nummer två ger nu berörd allmänhet, föreningar med flera en möjlighet att yttra sig en gång till.


Tidigare inkomna yttranden finns i en särskild samråds-redogörelse och kommer att biläggas tillståndsansökan som ska överlämnas till Miljöprövningsdelegationen vid Läns-styrelsen i Västernorrland innan årets slut.


- Att bygga vindkraft är en lång process, men vi följer tidplanen, säger Marklund. Dialogen med alla olika intressenter har varit oerhört betydelsefull för oss. Vi har många att tacka för värdefull input i projektet.

Vad blir nu nästa steg i vindkraftprojektet Spjutås?


- Vi får en hel del positiva kommentarer och nyfikna frågor på projektet, men även uttryck av oro för miljöpåverkan förekommer, säger Marklund. Det justerade projektförslaget går nu ut på samråd fram till 12 december. Efter det hoppas jag att vår styrelse fattar beslut om att vi ska gå vidare och lämna in tillståndsansökan. Byggstart kan tidigast ske under 2014.


Här finner du samrådshandlingar och ytterligare information om Projekt vindkraft Spjutåsberget.

Annons i Tidningen Ångermanland tisdag 20/11 och lördag 24/11. Klicka på bilden för att öppna en pdf av annonsen.